Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

Novinky

Galerie
Videa

Galerie

Videa

Video placehodler

S lítostí a smutkem oznamujeme, že náhle a nečekaně ve věku 55 let zemřela J. E. Markéta Fialková, první česká velvyslankyně v Polsku po roce 1989 a současná velvyslankyně ČR v Albánii. Upřímnou soustrast všem jejím blízkým!

Markéta Fialková – někdejší česká disidentka a politička, signatářka Charty ´77, kterou podepsala ve věku 21 let, byla kromě jiného aktivní také v Polsko-česko-slovenské Solidaritě. Za svoji činnost v obraně lidských práv byla před rokem 1989 několikrát uvězněna. V letech 1990-1994 působila v Polsku ve funkci velvyslankyně. Za své zásluhy o rozvoj česko-polských vztahů byla vyznamenána polským prezidentem Lechem Wałęsou Komandérským křížem řádu za zásluhy PR.

Julian Golak, mluvčí Polsko-česko-slovenské Solidarity: Vzpomínka na Markétu Fialkovou

Ve věku 55 let zemřela Markéta Fialková – první velvyslankyně Československa v Polsku po pádu komunismu.

Ve věku 21 let se stala signatářkou Charty ´77, za což byla potrestána tehdejšími mocnými vyhazovem ze studií. Spolupracovala s Výborem na obranu nespravedlivě stíhaných (VONS). V 80. letech minulého století se stala členkou Polsko-československé Solidarity, a jako taková byla mnohokrát komunistickou policií zadržena a uvězněna.

Funkci velvyslankyně ve Varšavě plnila v letech 1990-1994. Po návratu do Prahy byla nejbližším spolupracovníkem Václava Havla a osobní tajemnicí prezidenta v letech 1995-1997. Prezident Polské republiky Lech Wałęsa ji v roce 1994 vyznamenal Komandérským křížem řádu za zásluhy PR.

Reprezentovala Organizaci pro bezpečnost a spolupráci v Evropě (OBWE) a monitorovala průběh voleb v Bosně, Hercegovině, Kosovu, Gruzii (od 1995 do 2006). V roce 2007 ukončila práva.

Markéta Fialková jako československá a později česká velvyslankyně ve Varšavě mnohokrát přijížděla na Slezsko, zavítala mj. také do Nové Rudy, podporovala činnost Polsko-česko-slovenské Solidarity a Organizační výbor Polsko-českých Dnů křesťanské kultury, aktivně pomáhala při zavádění nových hraničních přechodů a organizaci spolupráce v pohraničí, kterou velice pozitivně hodnotila.

Zemřela náhle ve funkci velvyslankyně České republiky v Albánii.

Ztrácíme Člověka nesmírně šlechetného, který celý svůj život zasvětil obraně lidských práv.