Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

Novinky

Galerie
Videa

Galerie

Videa

Video placehodler

Kniha Images of the Other in Ethnic Caricatures of Central and Eastern Europe (Obrazy Jiného v karikaturách etnik ze středovýchodní Evropy) je souhrnem 16 studií a 100 ilustrací – karikatrur etnik. Představují výsledné texty vědců ze středovýchodní Evropy o dané problematice. Autoři reprezentují různé vědní disciplíny a různé vědní přístupy. V knize nalezneme mnoho odborných článků a interperetací obrazového materiálu.

Images of the Other in Ethnic Caricatures je prvním uceleným studiem etnických karikatur středovýchodní Evropy devatenáctého a dvacátého století. Cílem autorů knihy nebylo jen ukázání analýzy objasňující daný jev, ale také snaha dekonstruovat stereotypy v jednotlivých grafikách (i ty ukryté v nich). Hlavním popudem ke vzniku knihy byla diskuze nad etnickými karikaturami, tj. diskuze o jejich funkci a recepci, a nenabízet další rozuzlení, jak je analyzovat.

 

Kniha je výsledkem spolupráce etnologických institutů Polské akademie věd (Varšava), České akademie věd (Brno), Slovenské akademie věd (Bratislava) a Maďarské akademie věd (Budapešť). Projekt je spolufinancovaný Viszegrádzkým fondem.

Vydavatelem je Institut Archeologie a Etnologie Polské akademie věd.