Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

O nás

Posláním Českých center je rozvoj dialogu se zahraniční veřejností a podpora aktivní prezentace ČR ve všech oblastech kultury, vědy a školství, obchodu a cestovního ruchu. Standardem je pomoc při prosazování české kultury do programů předních uměleckých institucí v zemích působení. Česká centra jsou součástí Evropského sdružení národních kulturních institutů EUNIC. Jsme příspěvkovou organizací Ministerstva zahraničních věcí ČR.

Velvyslanectví České republiky Oddělení kultury-České centrum ve Varšavě svoji působnost zahájilo na základě mezinárodní smlouvy z roku 1947. Od roku 2004 působí na nové adrese v budově Velvyslanectví ČR v PR v ul. Al. Róż 16. Kromě široce prezentované kultury (vernisáže výstav, literární a hudební večery) organizujeme také certifikované kurzy jazyka českého, poskytujeme veřejnosti informace o České republice, a to jak v osobním kontaktu, tak elektronickou formou. Ve spolupráci s CzechTourism informujeme o zajímavých místech České republiky i oblastech volnočasových aktivit, ve spolupráci s CzechTrade zase o novinkách v oblasti ekonomické. Úzce spolupracujeme také se zastupitelským úřadem.


Naši partneři