Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

O nás v médiích

o cyklu Kosmos zza żelaznej kurtyny v rozhlase Kampus..

vyprávěli Weronika Wiśniewska (Kino Iluzjon) a Maciej Mętrak (České centrum Varšava)