Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

Novinky

Galerie
Videa

Galerie

Videa

Video placehodler

Srdečně zveme na IV. ročník mezinárodní konference o výuce soudobých dějin, která se bude konat 8. a 9. prosince 2011 v Ostravě. Letošní ročník nese název „I mlčení je lež“.

Akce organizovaná sdružením PANT a Národním institutem pro další vzdělávání je určena učitelům dějepisu základních a středních škol, metodikům a didaktikům z vysokých škol, ale také jejich studentům a pochopitelně také ředitelům škol.

Hlavní otázky, které konference zadává, jsou tyto:

Hledáte partnerskou školu v Polsku, Maďarsku nebo na Slovensku?
Chcete se zúčastnit mezinárodního setkání studentů?
Zajímá Vás, jak učí o svých sousedech kolegové za našimi hranicemi?
Co očekávají učitelé od historických pracovišť, muzeí a archivů?
Jaká úskalí přináší orální historie?

Součástí konference bude kromě pracovních dílen a panelů na aktuální témata také slavnostní vernisáž výstavy občanského sdružení PANT „Spolu proti sobě? Rok 1968 v Československu a Polsku“.

Program:

1. konferenční den – 8. prosinec

Je věnován pracovnímu setkání učitelů z Česka, Maďarska, Polska a Slovenska. Občanské sdružení PANT prezentuje výsledky dvou ročních projektů.

Místo konání: 
Krajské pracoviště Národního institutu pro další vzdělávání
Blahoslavova 1576/2
702 00 Moravská Ostrava

2. konferenční den - 9. prosinec

Odborníci ze čtyř zemí pohovoří o palčivých problémech vzdělávání:

Co nabízí a může nabídnout historické pracoviště učitelům na základních a středních školách? Kde a v jaké podobě spatřujete možnost spolupráce?

Potenciál muzeí a archivů ve výuce moderních dějin. Inspirace v zahraničí.

Možnosti a úskalí orální historie a její využití ve výuce.

Učebnice dějepisu – optimum a realita.

Místo konání: 
Nová radnice v Ostravě
Prokešovo nám. 8, Ostrava

Podrobné informace o programu: http://www.moderni-dejiny.cz/clanek-pozvanka-na-ctvrty-rocnik-konference-o-vyuce-soudobych-dejin-2202/ a www.moderni-dejiny.cz