Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

Novinky

Galerie
Videa

Galerie

Videa

Video placehodler

7.června obdržel tuto významnou cenu ministra zahraničí ČR velký přítel české literatury, českých spisovatelů a bývalé opozice, polský publicista, bohemista a překladatel mnoha knih, znalec díla V.Havla, Andrzej Jagodziński. Co nejsrdečněji mu blahopřejeme.

Cenu od r. 1997 každoročně uděluje ministr zahraničí krajanům a přátelům ČR, kteří dobrovolně  napomáhají vytváření dobrého jména a příznivého obrazu republiky ve světě.

Andrzej Jagodziński je jedním z lidí, kteří dělají velmi mnoho pro hlubší znalost české kultury, literatury a myšlenkového světa v Polsku, věnuje se tomu celý život.  Je považován za jednoho z nejlepších polských překladatelů, přeložil desítky autorů, především V.Havla, Josefa Škvoreckého,  M. Kundery, J. Seiferta, P. Kohouta, B. Hrabala, J. Gruši, D. Mitany, V. Fischla. Knižně publikoval přes 30 titulů překladů české literatury. Je také autorem rozhovorů s českými exilovými spisovateli „Vyhnanci“ (Banici) a editorem antologie zakázaných českých autorů. Je rovněž editorem a překladatelem  tří velkých svazků Havlova díla, jež v Polsku vydává nakladatelství Agora.

V současné době působí jako ředitel Polského institutu v Bratislavě, kde v minulosti pracoval i jako ředitel Mezinárodního visegradského fondu. Do r. 1989 patřil k polské opozici, působil mj. jako zprostředkovatel mezi  Chartou 77 a polským disentem, byl činný v polském samizdatu, spolupracoval s československými exilovými časopisy (Svědectví, Rozmluvy, Obrys). V letech 1989-96 byl redaktorem hlavního polského deníku Gazeta Wyborcza, poté se stal jeho dopisovatelem v Praze, několik let byl členem redakční rady měsíčníku Středoevropské noviny (vycházely simultánně v Polsku, Maďarsku, na Slovensku a v ČR),  letech 1996-2001 byl ředitelem Polského institutu v Praze.

Za svou práci obdržel řadu polských a českých státních i literárních vyznamenání,  mj. za překlad Škvoreckého knihy „Příběh inženýra lidských duší“  polskou prestižní literární cenu Angelus. V r. 2011 mu byla na pražském knižním veletrhu a literárním festivalu Svět knihy jako prvnímu udělena Cena J. Theinera za šíření a propagaci české literatury v zahraničí. Je rovněž členem polského PEN klubu. Nedávno mu ministr kultury Polska udělil za jeho kulturní aktivity stříbrnou medaili Polska Gloria Artis.

Cena Gratias Agit je oceněním adresovaným jednotlivcům i organizacím, nadacím i občanským sdružením. V Polsku ji dosud obdrželi pouze Mariusz Szczygiel, autor bestsellerů o Češích „Gottland“ či „Udělej si ráj“, a Polsko-česko-slovenská Solidarita.

Více informací na: http://www.mzv.cz/jnp/cz/udalosti_a_media/udalosti_a_temata/x2013_06_07_slavnostni_udeleni_ceny_gratias_agit_2013.html

http://wyborcza.pl/1,75475,14059605,Nagroda_Gratias_Agit_dla_Andrzeja_Jagodzinskiego.html

Ministr zahraničí ČR Karel Schwarzenberg uděluje Cenu Gratias Agit Andrzeji Jagodzińskemu.