Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

Novinky

Galerie
Videa

Galerie

Videa

Video placehodler

9.11. 2011 se v polském překladu objeví nejdůležitější texty Václava Havla. Knihu "Moc bezmocných a jiné eseje" (polsky: „Siła bezsilnych i inne eseje”) připravilo nakladatelství Agora ve spolupráci s Českým centrem ve Varšavě.

Kniha obsahuje výbor nejdůležitějších textů Václava Havla z let 1969 – 2009 chronologicky uspořádaných do třech kapitol:

  • Kapitola I: „Politika a svědomí” (texty z let 1969-1989 spolu se slavným titulním esejem);
  • Kapitola II: „Směrem k občanské společnosti” (hlavní projevy prezidenta z let 1990 – 2003)
  • Kapitola III: „Odpovědnost jako osud” (texty z let 1990 – 2009 týkající se role morálky v politice a dilemat intelektuálů, kteří se, ke svému vlastnímu překvapení, náhle ocitli v nejvyšších funkcích mocenských struktur).

Výbor textů sestavil Andrzej S. Jagodziński, překladatel české literatury, publicista, redaktor, bývalý ředitel Polského institutu v Praze a od roku 2010 ředitel Polského institutu v Bratislavě. Úvodní slovo „Velký příběh Václava Havla“ připravil Adam Michnik, novinář, esejista, prozaik, historik a politický aktivista. Od roku 1989 šéfredaktor „Gazety Wyborczej“.