Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

Novinky

Galerie
Videa

Galerie

Videa

Video placehodler

V rámci 7. Mezinárodního festivalu povídek (Międzynarodowy Festiwal Opowiadania) se bude 8. 10. ve Vratislavi konat několik ojedinělých setkání pod společným názvem „Tak daleko, a přece tak blízko“. Jejich záměrem je diskuse o aktuálních otázkách na pomezí sociokulturního a literárního dění. Hosté ze zemí Visegrádské čtyřky budou prezentovat svoji tvorbu, ale také svůj pohled na vývoj literatury a na svoji zemi v kontextu spisovatelský výpovědí.

Setkání by měla přinést především vzájemné poznání a nové zkušenosti. Organizátoři chtějí nalézt společné zájmy ČR, Polska, Slovenska a Maďarska a nalézt odpovědi na některé z těchto otázek: „Je naše středoevropské sousedství důvodem k podobným literárním námětům a inspiraci nebo spíše podněcuje kontrasty? Jak se má jednotlivá literatura k naší společné komunistické minulosti? Dominují tendence mytologizující, nostalgické či demaskující? Jaký je vztah jednotlivých krajů vůči evropské unifikaci?

Formát sobotního programu je otevřen veřejnosti. Dává prostor nejen jednostranné prezentaci literátů, ale také individuálním názorům, které mohou doplnit či ucelit diskutovaná témata. Oficiální pozvání přijali:

Petra Hůlová (ČR)
Petr Šabach (ČR)
Pavol Rankov (Slovensko)
Michal Hvorecký (Slovensko)
Ferenc Kontra (Maďarsko)
Agnieszka Kłos (Polsko)
Łukasz Orbitowski (Polsko)

Program pořádá Stowarzyszenie TAK: http://opowiadanie.home.pl/2011/?page_id=502

Více o 7.MFO: http://opowiadanie.home.pl/2011/?p=544#!prettyPhoto[Gallery]/0/

Podrobný program zde: http://opowiadanie.home.pl/2011/?page_id=94