Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

Novinky

Galerie
Videa

Galerie

Videa

Video placehodler

Nabídka účasti na mezinárodním divadelním sympoziu Pražské Quadriennale v Praze. Termín odeslání prezentace: do 29. 2. 2012!

Pražské Quadriennale / Institut umění – Divadelní ústav ve spolupráci s Divadlem Archa a dalšími významnými divadelními institucemi organizují mezinárodní symposium nazvané: Dramaturgie autorského divadla: Sdílený prostor. Cílem organizátorů je vytvořit platformu pro tvůrce autorského divadla, zmapovat hlavní témata v této oblasti, formulovat její specifičnost a hledat způsoby, jak lze o této tvorbě hovořit. Příspěvky na symposium dosud přislíbili např. Tim Etchels, Gob Squad a Motus, Jan Nebeský, Handa Gote, Jiří Havelka, Miroslav Klíma či Jana Návratová.

Symposium se tentokrát zaměří na devised theatre, v němž zásadní roli hraje dialog, a to jako metoda tvůrčího procesu i jako princip komunikace s publikem. Jde o proces tvůrčí spolupráce, kde nejsou stavba představení, jeho forma, obsah ani role jednotlivých tvůrců od začátku pevně definovány.

Symposium bude zahrnovat jak debaty o autorské tvorbě jako způsobu myšlení či tvorbě kompozice, tak i prezentace příkladů autorské a kolektivní tvorby.

Termín pro zaslání abstraktu prezentace v rozsahu max. 2000 znaků a krátkého životopisu v rozsahu max. 500 znaků: do 29. února 2012 na pq@pq.cz. Symposium bude probíhat v angličtině a češtině s tlumočením.

Více informací na: www.pq.cz