Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

Novinky

Galerie
Videa

Galerie

Videa

Video placehodler

Institut umění Divadelní ústav Univerzity Karlovy vypisuje výběrové řízení na měsíční tvůrčí pobyt v oblasti literární tvorby v Praze v období od 1. do 30. listopadu 2019. TEMA: 30 let svobody

O rezidenční pobyt mohou zažádat bohemisté a zahraniční editořinovinářireportéřipublicistéspisovatelépřekladateléliterární kritici a vědci, kteří aktuálně pracují na tématu spojeném s událostmi r. 1989 v tehdejším Československu.

Autorovi bude hrazeno: ubytování, cestovní náklady do/z ČR a náklady spojené s pobytem ve výši 10 000 Kč.

Žádost o udělení tvůrčího pobytu

musí obsahovat:

I. Přihlášku, čitelně vyplněnou ve všech bodech.

II. Přílohy  

a) Motivační dopis v češtině, nebo angličtině s popisem, co autor od stipendia očekává, na čem hodlá pracovat, v jakém rozsahu atd. (v podobě maximálně dvou stran formátu A4). 

b) Profesní životopis žadatele v češtině, nebo angličtině.

c) Přehled napsaných a vydaných děl.

Podmínky pro podání žádosti:

 Žádost zpracovanou podle uvedených podmínek zašlete Viktorovi Debnárovi na e-mailovou adresu viktor.debnar@idu.cz.

 

Uzávěrka přihlášek:

 17. 7. 2019

 

  • Po termínu předložené žádosti a neúplně či chybně zpracované žádosti nebudou do výběrového řízení zařazeny.
  • Zaslané žádosti posoudí odborná komise; o výsledku výběrového řízení budou žadatelé vyrozuměni nejpozději do 16. 8. 2019.

Vybraný literát zpracuje písemnou zprávu o pobytu v rozsahu cca jedné strany A4 nejpozději do 10 dnů po ukončení rezidenčního pobytu.