Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

Novinky

Galerie
Videa

Galerie

Videa

Video placehodler

Dne 6. března 2013 uspořádálo velvyslanectví České republiky ve Varšavě slavnostní vernisáž výstavy o historii a současnosti české kartografie a geodézie. Na výstavu navázala konference pod názvem „Historie a současnost české a polské kartografie a její pozice ve Střední Evropě“.

Výstavu stanoví přes padesát map jednotlivých zemí Koruny české, Československa i současné České republiky, map katastrálních, vojenských, topografických i speciálních a bude prezentovat rozsáhlé bohaté sbírky Centrálního archivu zeměměřického a katastrálního Úřadu zeměměřického v Praze. Výstava se koná pod patronátem K. Bujakowského, předsedy Hlavního úřadu geodézie a kartografie ve Varšavě.

K vidění bude mimo jiné unikátní nejstarší známá mapa Čech z roku 1518 českého lékaře a knihtiskaře Mikuláše Klaudyána, mapa Moravy známého českobratrského učence Jana Ámose Komenského z 17. století, obří Müllerova mapa Čech z roku 1720, Hellwigova a Scultetova mapa Slezska, nejstarší známá mapa Těšínska, mapy Kladska, Krkonoš i Vysokých Tater. Další mapy budou prezentovat nedávnou a současnou českou mapovou tvorbu.

Výstava bude přístupná zájemcům až do 19. května 2013 ve výstavní síni Waršavského podniku geodezie a.s. (WPG S.A.) na ulici Nowy Świat 2, Warszawa. (roh Plac Trzech Krzyźy a ul. Ksiazencej).