Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

Novinky

Galerie
Videa

Galerie

Videa

Video placehodler

Při příležitosti stého výročí narození polského básníka, nositele Nobelovy ceny, Czesława Miłosze připravila literární organizace Halma (http://www.halma-network.eu/) jedinečný projekt Letters to Miłosz.

Pro připomenutí multikulturního ducha Miłoszovy autobiografie „Rodinná Evropa“ bylo vyzváno 11 známých evropských spisovatelů k napsání eseje, kde měli rozvinout vlastní pojetí Miłoszova textu a zároveň vlastní vizi Evropy dnes a její blízké budoucnosti. Halma zároveň oslovila i studenty v rámci několika workshopů. Po sérii čtení esejů, které se konaly v Polských Institutech šesti evropských měst, jsou nyní texty dostupné online.

Mezi spisovateli je rovněž mladá česká autorka Petra Hůlová, jeden z největších talentů současné české literatury, autorka úspěšných próz publikovaných i v Polsku, „Paměť mojí babičce“ a „Stanice Tajga“. Její esej spolu s dalšími si můžete přečíst na:

http://www.letterstomilosz.eu/english/essays/