Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

Novinky

Galerie
Videa

Galerie

Videa

Video placehodler

Netradiční letní kurz češtiny ČEŠTINA A ČESKÁ KULTURA se koná pod záštitou ministra kultury ČR a hl. města Prahy. Je určen zájemcům nejen o český jazyk, ale i o českou kulturu a české reálie. 18. ročník se zaměří na téma: Co Češi dali světu?

Čeština a česká kultura nabízí intenzivní výuku češtiny propojenou se širokou nabídkou odpoledních a večerních kulturních programů, návštěvy významných objektů v Praze a výlety po ČR. Specialitou kurzu je možnost setkávání se se zajímavými osobnostmi českého kulturního života.
Nezletilí zájemci musí mít zajištěné vlastní ubytování a podepsaný souhlas rodičů, že za ně škola nepřebírá žádnou zodpovědnost.

V rámci letní školy se bude konat 14denní kurz pro polské bohemisty.

Zájemci mají možnost složit certifikovanou zkoušku z češtiny (úroveň A2, B1, B2 a C1) se slevou.

Studijní středisko Albertov se nachází blízko pražského centra a je velmi dobře dosažitelné městskou hromadnou dopravou.

Výuka

  • zkušení a vysoce kvalifikovaní lektoři
  • pondělí až pátek v dopoledních pětihodinových blocích
  • rozvíjení všech komunikačních dovedností definovaných SERR
  • rozvoj samostatného projevu studentů, využívání moderních metod i poznatků
  • příprava společného třídního projektu, který je prezentován v rámci slavnostního zakončení letní školy

Každý ročník letní školy má speciálně připravený program, žádná kulturní akce se neopakuje dvakrát!

Při všech aktivitách je studentům k dispozici anglicky hovořící tlumočník.

Všechny aktivity a výlety jsou zahrnuty v ceně kurzu.

Termín kurzu
29. 7. 2019 – 23. 8. 2019

Cena

 935 EUR (včetně výuky, učebních materiálů, kulturních akcí a výletů)

Kontakt albertov@ujop.cuni.cz, +420 224 921 015 

Více informací ZDE