Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

Novinky

Galerie
Videa

Galerie

Videa

Video placehodler

Kniha českého prezidenta Václava Klause „Kde začíná zítřek“ (pol. překlad „Gdzie zaczyna się jutro“) vyšla v polském překladu. Autor představí svoji knihu 12. 12. 2011 ve 14.00 hodin v Aule Lopoldina Vratislavské univerzity.

Po polském vydání sborníku článků, esejů a projevů o evropské integraci „Czym jest europeizm?“ a polského překladu knihy „Modrá, nikoli zelená planeta“ (v polštině „Błękitna planeta w zielonych okowach“) o sporné doktríně globálního oteplování - obě v roce 2008 - vychází letos v Polsku další kniha českého prezidenta Václava Klause: „Kde začíná zítřek“ (v polštině „Gdzie zaczyna się jutro“, Ossolienum Wrocław, 2011). V rámci své návštěvy ve Vratislavi (12.-13. 12. 2011) Václav Klaus představí svoji knihu studentům na Vratislavské univerzitě (12. 12. 2011 ve 14.00 hodin v Aule Leopoldina).

 Sám autor se ke své knize, která je průnikem společenskovědního a národohospodářského přístupu k transformaci společnosti od komunismu k demokracii a k tržnímu hospodářství, vyjádřil takto: „Ač jsem se ve stovkách článků, projevů a rozhovorů a v desítkách publikovaných knih v posledních dvaceti letech snažil říci snad všechno, co jsem o naší době považoval za potřebné říci, přesto často cítím zjevné nepochopení a trápí mne nepřetržité desinterpretování mých názorů. Může to být i vinou toho, že v těchto svých textech nejsem „crystal clear“, jak říká Milton Friedman, a možná také toho, že celek svých názorů vidím asi jen já sám a že jsem ve svých krátkých, jako vedlejší produkt své plnohodnotné a mne plně vytěžující politické aktivity vznikajících textech dosud nenabídl širší záběr. Pokusit se v tomto směru o něco soustavnějšího, je záměrem této knihy...

...Nechci svou pozici deklarovat ex-ante, měla by vyplynout z textu, ale přesto chci říci, že základním rámcem (či – jak se občas říká – axiálním principem) mého uvažování je svoboda – čili úsilí o minimalizaci vměšování státu do života lidí – jako nejvyšší kritérium pro hodnocení minulosti, přítomnosti i budoucnosti našich životů, jako výchozí pohled na komunismus, transformaci, dnešek i budoucnost...“

Více na: http://www.klaus.cz/clanky/1153