Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

Novinky

Galerie
Videa

Galerie

Videa

Video placehodler

Kniha Číňanova pěna Vladimíra Binara, historicky prvního laureáta Ceny Česká kniha, se napřesrok dočká překladových vydání do tří jazyků: francouzštiny, bulharštiny a polštiny.

Nová literární cena, jejímž poznávacím znamením i hlavní devizou je její mezinárodní dimenze, tak začíná naplňovat svůj cíl: šíření současné kvalitní české beletrie do světa.

Všichni tři zahraniční nakladatelé, kteří překlad Binarova povídkového triptychu zařadili do svých edičních plánů na rok 2013, se rekrutují z řad Světových pozorovatelů ceny. Jde o pařížské nakladatelství Non Lieu, sofijské SONM Publishers a vratislavský Atut.

V rámci akce pořádané Ministerstvem kultury ČR, Českým centrem v Paříži a Občanským sdružením Cena Česká kniha představil v půli října Vladimír Binar Číňanovu pěnu pařížskému publiku. Mezi pozvanými bylo několik místních nakladatelů; mezi nimi Jérôme Carassou z Non Lieu, který se krátce nato rozhodl Binarovo dílo vydat.