Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

Novinky

Galerie
Videa

Galerie

Videa

Video placehodler

Jedná se o poetickou skladbu i s krátkým životopisem, přeloženou do pěti jazyků. Publikace obsahuje historické údaje a malé fotografie baziliky v sépiové barvě. Text je v češtině, němčině, polštině, lužické srbštině, esperantu a angličtině.

Nejstarší písemné záznamy o Zdislavě pocházejí ze začátku 14. století, tj. z doby zhruba pouhého půl století po jejím úmrtí, a to v Dalimilově kronice a Žďárské kronice. Kdo je tato žena, která se narodila kolem roku 1220 na Moravě v Křižanově a zesnula na začátku roku 1252 v Jablonném v Podještědí? Její hrob se těší úctě věřících nepřetržitě od její smrti dodnes, přijíždějí sem na pouť nejen Češi a Moravané, ale též Slováci, Poláci, Lužičtí Srbové, Němci a Rakušané…

Informace o autorce:

Maria Dolistová se narodila 1951 v Praze, žije v severočeských Teplicích. Autorku oslovují duchovní tradice nejen v české poezii, ale i v poezii jiných národů, příroda a pobyt v ní, naplněný pohybem a kontemplací. Všímá si nejen vnějších jevů v přírodě a v lidském jednání, ale chce postihnout i to „něco“ pod a za vším, vnímá podivuhodnost bytí a celého vesmíru.  Marie Dolistová je autorkou textů písní s biblickou tematikou, které byly zhudebněny severočeským skladatelem PhDr. Janem Bůžkem. Zúčastňuje se literárních soutěží v severočeském kraji i mimo něj. Roku 1994 jí vyšla první sbírka básní „V SÍTI RYBÁŘE“ – v nakladatelství Řád v Praze, r.2000 „S PŘÍCHUTÍ ZEMĚ“ a r.2002 sbírka „ZAROSTLÉ STEZKY“ v nakladatelství ALFA-OMEGA v Praze. Sbírky obsahují básně  s přírodní lyrikou, reflexe života a básně s duchovním zaměřením. Ve sbírce „ZAROSTLÉ STEZKY“ jsou i dvě rozsáhlejší epické básně věnované dvěma ženám oddělených od sebe dálkou staletí – a přesto si blízkých svým heroickým humanismem, ženám  českého národa – paní Zdislavě  z Lemberka z první poloviny 13. století a doktorce Vlastě Kálalové-Lottiové ze století dvacátého. R.2009 opět v nakladatelství ŘÁD poéma „PANÍ ZDISLAVA Z LEMBERKA“ samostatně, s krátkým životopisem sv. Zdislavy, text  přeložen do esperanta, polštiny, lužické srbštiny, angličtiny a němčiny. Cizojazyčné překlady spolu s českým textem v jedné knížce. R.2011 v nakladatelství BALT-EAST v Praze další knížečka básní „NA HRANĚ STÍNU“, již čtvrtá sbírka více než osmdesáti  lyrických básní o kráse domoviny, o podivuhodnosti bytí a celého vesmíru, která neodejde, ale díky básnířce zůstane. Sonety o řece, jezeru, o zpěvu potoka, básně o křížích horských osad, o cínoveckém kostele, o zpěvu horské louky, básně o Bohu, básně "Bez tebe" a "S tebou", o životu, umírání i smrti, meditace. Severočeská haiku o jaru, létu, podzimu a zimě.

Informace o polské překladatelce:

Zofia Kamieniecka se narodila 27. prosince 1920 v Czestochové. Tam chodila do katolické školy „Věda a práce”. Maturitu složila v květnu 1939. Během 2. sv. války vedla tajné semináře a studovala pedagogiku. Po skončení války získala diplom a vyučovala matematiku, nejprve v Czestochové, pak v několika dalších městech především na Pomořansku. Autorka publikuje v polštině a esperantu a současně překládá z polštiny do esperanta. Její poezie má především náboženský a vlastenecký charakter. Její verše jsou publikovány v esperantských časopisech a recitovány na setkáních a konferencích esperantistů. Originální poezie i překlady Zofie Kamieniecké vycházejí v esperantských časopisech „Frateco“ (Bratrstvo), „Dio Benu“ (Bože požehnej), „Gdanska Esperantisto“ (Gdaňský esperantista), jehož se roku 1989 stala šéfredaktorkou. 

Více na: http://dachovsky.webpark.cz