Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

Novinky

Galerie
Videa

Galerie

Videa

Video placehodler

Knižní umění – je kniha uměleckém dílem nebo jen nosičem literárního umění? Veřejná městská knihovna v Opoli srdečně zve na setkání s českým knižním uměním, které zahrnuje grafiku, ilustraci, animaci, malířství, design i performance…

Výstava KNIHAHAŘI představí tvorbu skupiny umělců z České republiky: Barbory Štěpánové, Hany Mičkové, Ivy Krupicové, Michaely Caskové, Zuzany Jargašové a Karla Lamenta. Na výstavě budete moci zhlédnout také společná umělecká díla mladých tvůrců (autorské tisky, komiks, uměleckou vazbu).

Vernisáž se bude konat 4. ledna 2012 v 18.00 hodin v Galerii Zamostek, ul. Minorytów 4 v Opoli.

Více informací na:

http://mbp-opole.art.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=646:knihahai-czeska-ksika-artystyczna-w-opolu&catid=93:imprezy-biece