Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

Novinky

Galerie
Videa

Galerie

Videa

Video placehodler

V rámci letošního ročníku festivalu se budou konat nevšední překladatelské workshopy určené studentům závěrečných ročníků bohemistiky (Polákům) a polonistiky (Čechům). Účastníci se tak budou moci sami přesvědčit, v čem spočívá tajemství práce překladatele filmů.

Workshopy povedou profesionálové, kteří se zabývají překlady filmů pro festival Kino na hranici již léta. Budou se snažit pomoci účastníkům workshopů vypořádat se s úskalími, jaká staví před překladatele dialogové listy. Díky mezinárodnímu charakteru budou mít zájemci o workshopy možnost pracovat také ve smíšených dvojicích, což jim umožní snáze vyřešit všechny pochybnosti (například ve vztahu k idiomatům, slangovým výrazům a pod.) při osobních konzultacích s rodilými mluvčími. Součástí workshopů budou také veřejné přednášky zkušených překladatelů, kteří se podělí o své překladatelské zkušenosti.

Přihlášky je možno zasílat do 26. března na adresu: warsztaty@seznam.cz

Více informací na: http://www.kinonagranicy.pl/index.php?str=warsztaty&lang=pl