Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

Novinky

Galerie
Videa

Galerie

Videa

Video placehodler

U příležitosti vydání prvního polského překladu Očitého svědka v knižní formě i v podobě audioknihy vás srdečně zveme k seznámení se s neobyčejným dílem světově proslulého českého umělce 20. století.

Jiří Kolář, všestranný český umělec, se ve světě proslavil především jako výtvarník (vystavoval mimo jiné v Guggenheimově muzeu v New Yorku). Jeho výtvarná tvorba ovlivnila i jeho tvorbu literární. Po roce 1934 pod vlivem avantgardy začal tvořit verše a koláže. V prvních básnických sbírkách navazoval na různé podoby avantgardní poezie (od futurismu po surrealismus). Náměty svých básní čerpal Kolář ze života velkoměsta a z prostředí, které ho obklopovalo.

Očitý svědek Jiřího Koláře přibližuje čtenářské veřejnosti autorovu literární tvorbu. Jedná se o poetický zápis dvanácti měsíců z umělcova života, jeho každodenních radostí a smutků. Kolářova citlivá osobní vyznání doplňují koláže, dohromady svědčící o jeho estetických zážitcích v kontextu roku 1949.

Překlad: Renata Putzlacher-Buchtová

Vydavatelství: MOCAK Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie

Vydání sbírky doprovází krakovská výstava Kolaż z łasiczką, která v Polsku poprvé monograficky prezentuje výtvarnou tvorbu Jiřího Koláře.

Zahájení výstavy 19. 10. 2012 http://warsaw.czechcentres.cz/program/travel-events/jiri-kolar-pcherza/

Jiří Kolář (1914 – 2002) český básník, dramaturg, překladatel, výtvarník. Po skončení základní školy pracoval jako truhlář. V roce 1934 začal tvořit surrealistické koláže a psát básně inspirované poetismem a futurismem. Byl jedním ze zakladatelů Skupiny 42, v období stalinismu byl ve vězení, po roce 1970 měl zákaz publikační činnosti. Celosvětově se proslavil jako výtvarník. Od roku 1979 byl v emigraci, především v Paříži. Do Prahy se vrátil v roce 1997, kde žil až do své smrti.