Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

Novinky

Galerie
Videa

Galerie

Videa

Video placehodler

Autor srdce nad Pražským Hradem, autor Klíčové sochy na nám. Franze Kafky v Praze, spoluzakladatel skupiny Tvrdohlaví (1987)všestranný výtvarník Jiří David bude od 28.3. vystavovat ve varšavské Galerii Leguern. Půjde o jeho první výstavu v polském hlavním městě, mezi odborníky tu je dobře znám, ale publikum ho bude moci objevit poprvé. Záměrem kurátorů bude ukázat Davida v různých polohách, především ve vazbě na fotografii a na film, jimž se věnuje v poslední době.

Davidova výstava není zdaleka jedinou prezentací českého výtvarníka v Polsku. 14.3. bude ve varšavské Galerii Foksal vystavovat jeden z nejzajímavějších českých konceptualistů, čtyřicátník  Jiří Skála. Na jaře 2013 zde vystavoval nestor české geometrické abstrakce Stanislav Kolíbal.

V lednu t.r. vystavoval ve Wroclawi v Městské galerii s velkým úspěchem velký český malíř Pavel Brázda (cca 130 prací). 

Galerie Le Guern existuje už deset let, patří však stále mezi nové galerie, jaké v posledních letech vznikaji ve Varšavě i v dalších polských městech, a představují novou dynamiku a výrazné oživení dosavadního galerijního a muzeálního světa. Snaží se představit současné umění v nejrůznějších podobách a uměleckých formách, doposud vystavovala převážně polské umělce.

Více informací: http://www.leguern.pl/en/

Videozáznam ČTV z vernisáže ve Varšavě:

http://www.ceskatelevize.cz/ct24/kultura/268246-jiri-david-ve-varsave-polaci-ocenuji-ceske-umeni/