Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

Novinky

Galerie
Videa

Galerie

Videa

Video placehodler

S nápadem pořádat pravidelná mezinárodní setkaní studentů etnologie a kulturní antropologie Střední Evropy přišli polští studenti etnologie. Letošního prvního ročníku se budou účastnit studenti etnologie Visegradské skupiny (Česká republika, Maďarsko, Polsko, Slovensko).

Program:

  • vědecká konference studentů etnologie věnovaná současné roli antropologie
  • prezentace jednotlivých univerzit a zemí, z nichž delegáti pocházejí (ukázka tradičních tanců, lidových krojů, filmů atd.)
  • stálá expozice v hlavní hale na Slezské Univerzitě v Těšíně, prezentující jednotlivé etnografické fakulty, jejichž zástupci se setkání účastní
  • semináře: studenti jednotlivých fakult připraví seminář, který budou prezentovat ostatním účastníkům
  • společný výlet v Těšíně formou terénní hry připravené studenty z Těšína
  • koncert univerzitní folkové skupiny „FolkUS“ (US – Slezská Univerzita)
  • Etno party ve studentském klubu Panoptikum

Mezi pozvané fakulty, které se zúčastní Kongresu, jsou mj. Karlova Univerzita v Praze a Masarykova Univerzita v Brně.

Více informaci:
http://www.facebook.com/pages/Ethnology-without-borders/284703988259987?sk=wall a: http://ethnologywithoutborders.pl/