Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

Novinky

Galerie
Videa

Galerie

Videa

Video placehodler

Prezident České křesťanské akademie Tomáš Halík navštíví ve dnech 13.-16.1. Varšavu. Ve čtvrtek 13.1. uvede spolu s novinářem Adamem Michnikem na tiskové konferenci polské vydání nové knihy rozhovorů Benedikta XVI. „Světlo světa“.

V pátek 14.1. dopoledne vystoupí s představiteli polských protestantů, katolíků a Židů v panelové diskusi „Náboženství a demokracie“ a večer přednese na  společné konferenci  s apoštolským nunciem v Polsku arcibiskupem Migliorem přednášku „Evropa mezi křesťanstvím a laicitou“. V sobotu večer mu polská Rada křesťanů a Židů udělí na slavnostním zasedání v hlavní varšavské synagoze v bývalém varšavském ghettu čestný titul „Člověk smíření 2010“. Tento titul Rada uděluje každoročně jedné významné zahraniční osobnosti za zásluhy o dobré vztahy mezi křesťany a Židy. Laudatio na laureáta pronese židovský filozof prof. Stanislaw Krajewski, Tomáš Halík přednese v synagoze proslov na téma „Smířená různost“. V neděli se na závěr své návštěvy setká s varšavským arcibiskupem kardinálem Nyczem.