Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

Novinky

Galerie
Videa

Galerie

Videa

Video placehodler

Chcete slyšet vtipné a neortodoxní postřehy o češtině a o polštině? Zúčastněte se jazykových cvičení „O Polsko-českých jazykových chybách“. Místo: Varšavská univerzita, ul. Dobra 55.

Proč chceme mluvit o jazykových chybách? Lektorky Českého centra Tatiana Witkowska, Teresa Piotrowska-Małek a Gabriela Muchová-Orlińska Vám ukáží, že výuka jazyka může být vtipná a je možné ukázat kulturu druhého národa skrz jazykové rozdílnosti.

Jazyková cvičení byla připravena pro všechny zájemce o češtinu, začátečníky i pokročilé. Vstup pro všechny zájemce je volný, je však třeba se zaregistrovat. Registrace začíná 9.9. 2014 v 10.00 hod. na stránce: http://www.edj.waw.pl/lekcje-pokazowe/uniwersytet-warszawski-program-i-rejestracja

Od roku 2001 se 26. září slaví Evropský den jazyků, svátek jazykové rozmanitosti. Tento den se všude v Evropě konají akce, které se snaží povzbudit obyvatelstvo ke studiu nového jazyka nebo ke zdokonalení již naučeného.

Také letos zveme k účasti na oslavách tohoto jazykového svátku, podrobný program najdete na: http://www.edj.waw.pl/program

 Jazyková cvičení z češtiny:
24. září, 10:00 hod. - Ústav Romanistiky UW, ul. Dobra 55, sál 3.015 a 3.019
24. září, 11:00 hod. - Ústav Romanistiky UW, ul. Dobra 55, sál 3.023