Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

Novinky

Galerie
Videa

Galerie

Videa

Video placehodler

Dne 16. září 2013 uspořádálo velvyslanectví České republiky v Lodži slavnostní vernisáž výstavy o historii a současnosti české kartografie a geodézie.

Výstavu stanoví přes padesát map jednotlivých zemí Koruny české, Československa i současné České republiky, map katastrálních, vojenských, topografických i speciálních a bude prezentovat rozsáhlé bohaté sbírky Centrálního archivu zeměměřického a katastrálního Úřadu zeměměřického v Praze. Výstava se koná pod patronátem K. Bujakowského, předsedy Hlavního úřadu geodézie a kartografie ve Varšavě.

K vidění bude mimo jiné unikátní nejstarší známá mapa Čech z roku 1518 českého lékaře a knihtiskaře Mikuláše Klaudyána, mapa Moravy známého českobratrského učence Jana Ámose Komenského z 17. století, obří Müllerova mapa Čech z roku 1720, Hellwigova a Scultetova mapa Slezska, nejstarší známá mapa Těšínska, mapy Kladska, Krkonoš i Vysokých Tater. Další mapy budou prezentovat nedávnou a současnou českou mapovou tvorbu

Výstava bude přístupná zájemcům až do 7. října 2013 ve výstavní síni Biblioteki Uniwersytetu Łódzkiego, ul. Matejki 32/38 v Lodži.