Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

Novinky

Galerie
Videa

Galerie

Videa

Video placehodler

Ve jménu organizátorů srdečně zveme k účasti na 9. ročníku soutěže European Language Label 2012. Cílem soutěže je ocenit projekty, které používají novátorská řešení v oblasti výuky cizích jazyků.

Na závěr European Language Label 2012 budou uděleny prestižní certifikáty za inovativní a kreativní přístup ve výuce cizích jazyků.

Účast v soutěži je skvělou příležitostí k prezentaci vlastních nápadů a metod jazykové výuky. Výsledky jsou posuzovány porotou jazykových expertů, jimž předsedá prof. Hanna Komorowska.

V soutěži European Languae Label se certifikáty udílejí ve třech kategoriích:

1) institucionální – přihlásit se mohou všechny typy veřejných a soukromých mateřských škol, základních škol, vysokých škol, osvětových a dalších institucí, které se zabývají jazykovým vzděláváním dětí, mládeže a dospělých

2) učitelské – projekty učitelů všech typů vzdělávacích míst

3) individuální – adresované osobám samostatně se učících cizí jazyky

Termín pro odeslání přihlášek končí 7. května 2012.

Srdečně zveme k návštěvě internetové strany www.ell.org.pl , kde najdete podrobné informace o soutěži, popisy projektů z předchozích let a formuláře přihlášek do letošního ročníku.

V Polsku se soutěž koná pod záštitou Nadace pro rozvoj vzdělávacího systému a Ministerstva školství.