Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

Novinky

Galerie
Videa

Galerie

Videa

Video placehodler

„Historie na vlastní oči – po stopách židovské kultury a utrpení" - pod tímto názvem se uskutečnila první akreditovaná exkurze, kterou v rámci dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků připravilo Občanské sdružení PANT. Akce byla financována v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost ze státního rozpočtu ČR a Evropského sociálního fondu.

Účastníci navštívili místa spjatá s utrpením Židů i ostatních národů za II. světové války a vydali se po stopách předválečné židovské kultury v Polsku. „Smyslem akce je podpořit učitele dějepisu při sestavování kvalitních exkurzí pro žáky a studenty, upozornit účastníky na zajímavá místa, poskytnout jim množství praktických návodů a materiálů k tvorbě pracovních listů, s nimiž žáci budou na exkurzích pracovat, i k činnostem ve vyučovacích hodinách,“ uvedl Petr Šimíček z pořádajícího Občanského sdružení PANT, který na exkurzi provázel a tlumočil z polštiny.

Další tematické exkurze se uskuteční na jaře příštího roku. Třídenní exkurze Německo ve víru událostí 20. století bude směřovat do Berlína a Postupimi, jednodenní výjezd Po stopách předválečného československého opevnění a bojů II. světové války se soustředí na místa v Moravskoslezském kraji a dvoudenní akce Místa utrpení a bolesti našich předků směřuje do Prahy a tábora Vojna u Příbrami. Podrobnější informace podá Petr Pánek, předseda Občanského sdružení PANT, na adrese petr.panek@pant.cz

Zdroj: http://www.moderni-dejiny.cz/clanek-ucitele-se-vydali-do-polska-s-modernimi-dejinami-cz-2247/