Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

Novinky

Galerie
Videa

Galerie

Videa

Video placehodler

Vyhlášení výběrového řízení na projekty Česko-polského fóra pro rok 2019

Cílem dotačního titulu je podpora nových a rozvoj stávajících neziskových projektů směřujících k posilování česko-polských vztahů. Podporovány jsou pouze projekty vypracované a realizované společně s českým partnerem. Projekty musí být realizovány a ukončeny v roce 2019.

Více informací najdete zde