Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

Novinky

Galerie
Videa

Galerie

Videa

Video placehodler

Redakce časopisu Panoptikum a Akademické centrum kultury Alternator zvou k četbě už 10. čísla časopisu, tentokrát monotematicky věnovanému televiznímu médiu. V čísle byl uveřejněn i článek o československé Nové vlně.

Nové číslo časopisu Panoptikum: TELE-VIZE (r) evoluce televizní - analyzuje současnou kulturní symboliku televize. Zabývá se úvahami nad přínosem televizních výzkumů (John Hartley), akcentem na diváka a jeho vztahem k televizi (David Boyns a Desiree Stephenen), dále se soustřeďuje na vnímání tradičních funkcí televize, na fenomén seriálů a reflexi nad typickými televizními konvencemi.

V čísle se objevuje také český kontext – článek týkající se televize v rámci československé Nové vlny na příkladu jednotlivých filmů, artefaktů a terminologických otázek. Autorka Grażyna Świętochowska tak zdůrazňuje rozměr nové vlny v kontextu populární kultury.