Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

Novinky

Galerie
Videa

Galerie

Videa

Video placehodler

Od 20. června do 3. července se již potřetí setkají dětské umělecké skupiny z celého světa. Na letošní 3. ročník bylo pozváno 18 skupin, mj. z České republiky, Číny, Gruzie, Norska, Tanzanie, Ugandy a Zimbabwe.

Festival Brave Kids se inspiroval vratislavským „Brave Festival – Proti vytěsňování z kultury“. Umělecky orientované a aktivní děti jsou zvány z celého světa, jak z chudých regionů nebo zemí zmítaných živelními katastrofami či tragickými historicko-společenskými událostmi, tak z vysoce rozvinutých společností – kde se zase potýkají s problémy osamění, společenské izolovanosti nebo nízkým oceňováním vlastní hodnoty. Organizátoři věří, že umění dokáže prolomit bariéry, zvítězit nad traumatickými prožitky a osvobodit děti ze zničujících ohraničení. Principem workshopů Brave Kids je metoda „Kids teach Kids” (děti učí děti).

Jedním z nejdůležitějších prvků Brave Kids je zapojení místního prostředí. Po dobu prvních 13 dnů se energie Brave Kids doslova rozlije do tří místních vratislavských a štětínských společenství. Workshopy spolu s přípravou divadelního představení, kterého se mohou zúčastnit zástupci všech zúčastněných zemí, se budou konat ve vratislavském klubu Formaty na Muchoborze Wielkém a v cirkusovém stanu postaveném na Brochowě. Pak se celkem 130 účastníků přemístí do dolnoslezských Krośnic, kde připraví finální divadelní představení, které bude ukázáno na 8. ročníku Brave Festival.

Více informací na:

http://www.platformakultury.pl/art,pl,projekty-inne,110082.html?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=www