Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

Novinky

Galerie
Videa

Galerie

Videa

Video placehodler

Ústav pro českou literaturu AV ČR vypisuje již 7. ročník jednoměsíčního stipendia pro zahraniční badatele, tzv. Bohemistické stipendium.

Studijní pobyt má zpravidla rozsah 1 měsíce. Stipendium je určeno pro badatele ze zahraničí, kteří se zabývají českou literaturou, literárním životem a kulturou v českých zemích, včetně teorie literatury. Přihlášky lze podávat do 27. 1. 2012 (v českém znění).

Bližší údaje: www.ucl.cas.cz/images/stories/pdf/Boh_Stip_2012.pdf