Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

Novinky

Galerie
Videa

Galerie

Videa

Video placehodler

Bienále je mezinárodní soutěžní přehlídkou grafické tvorby, pořádanou poprvé v roce 2002. Pořádá jej Muzeum Dr. Bohuslava Horáka ve spolupráci s agenturou AM Art Rokycany.

Cílem a posláním této soutěžní přehlídky je dát prostor zúčastněným tvůrcům k prezentaci a popularizaci jejich práce. Přehlídka není tematicky omezena, soustřeďuje se na představení grafiků realizujících své práce pomocí klasických grafických technik. Jiná omezení přehlídka nemá.
Soutěžní práce přihlašují do soutěže jejich tvůrci, a to i práce, které se zúčastnily jiných soutěží a přehlídek.

Soutěží se v jedné kategorii, bez omezení, o jednu hlavní cenu. Hlavní cena je dotována částkou 10 000,- Kč.

Uzávěrka přihlášek je 30. 6. 2012, pro více informací můžete napsat na email: amart@iol.cz

Pravidla a přihlášku najdete zde:
http://www.muzeumrokycany.cz/soubory/vystavy/2010/Bienale_2010_propozice_a_prihlaska.pdf