Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

Novinky

Galerie
Videa

Galerie

Videa

Video placehodler

Plzeň 2015 vyhlašuje konkurs na residenční pobyt, jehož cílem je vytvoření site-specific projektu, který naváže na aktivity v Kapli uskutečněné v minulosti.

Projekt má být zároveň pilotní akcí připravovaného programu mezinárodních uměleckých residencí pořádaných v rámci Evropského hlavního města kultury 2015.

Země, z nichž se mohou residenti hlásit: ČR, Slovensko, Německo, Polsko, Rakousko

Počet účastníků residence: 4

Termín residence: 12. - 30. září 2012

Žánr: výtvarné umění, tanec, divadlo, literatura; hlásit se mohou jakjednotlivci, tak umělecké soubory i sdružení

Přihlášky obsahující portfolio a motivační dopis (vše v čj nebo aj) zasílejte do 27. srpna 2012 na adresu: Pauline Renouf, intern@plzen2015.cz

Residence bude zakončena veřejným představením projektu (ve spolupráci s Plzní 2015), v průběhu residence proběhne workshop zapojující místní obyvatele (ukázka uměleckých technik, ateliér pro děti aj.) 

Organizátor residence zajišťuje: dopravu, ubytování, stravu, materiál, technické zajištění residence, honorář (250 € / 1 resident)

Pro více informací kontaktujte:

Pauline Renouf, intern@plzen2015.cz

Petr  Šimon, simonp@plzen2015.cz