Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

Novinky

Galerie
Videa

Galerie

Videa

Video placehodler

V galerii Raster jsou do poloviny prázdnin k vidění koláže Evy Koťákové, které zobrazují kulturní formy potlačování a kontroly lidského těla, za které jsou zodpovědné vzdělání a společenský systém. Expozici doplňují práce dvou dalších umělců: Nobuyoshiho Arakiho a Anety Grzeszykowské.

 

Současná vizuální kultura chápe tělo jako plastický materiál, se kterým je možné libovolně nakládat a podle potřeby jej formovat, tvarovat a také deformovat. Díla, která jsou k vidění na naší výstavě, jsou vlastně souborem takovýchto přetvořených těl, převážně ženských. Jejich nositelem jsou fotografie, které jsou také částečně deformované.

Většinou se jedná o nejnovější cykly prací trojice umělců, kteří si získali mezinárodní renomé: Love-​Dream, Love-​Nothing od Nobuyoshiho Arakiho (2018), Beauty Masks Anety Grzeszykowské (2017), Unlear­ning The Body Evy Koťátkové a také výběr jedné ze starších sérií Arakiho Cosmosco (1993/1998).

Každý z nich vychází z jiné umělecké tradice a zobrazuje ve svých pracech různými způsoby kulturní formy potlačování a kontroly lidského těla: jedno je z úhlu pohledu muže (Araki), další z úhlu pohledu společenského systému a vzdělání (Koťáková) a třetí z pohledu vyspělých kosmetických praktik (Grzeszykowská). Jsou to díla svým způsobem modelová, která odkazují k různým druhům fantazie týkajících se těla - jak k erotickým, tak i anatomickým, ale také se jedná o prezentaci různých uměleckých stylů: performance, surrealismu a avantgardy.

V tomto pokročilém procesu zpředmětnění ženského a dětského těla přicházejí na svět hybridní formy, "živé koláže", titulní cizí těla. Zároveň se jedná o proces, který se od násilí nemůže odpoutat.

Kosmetické masky vyfotografované Grzeszykowskou, které mohou evokovat bojové sporty nebo zločinecké maskování, úspěšně deformují tvář umělkyně. Školní lekce anatomie na kolážích Koťákové se jeví jako propracované gimnastické cvičení, které vede k dekonstrukci lidské postavy chápané jako holistická jednota duše a těla. Arakiho akty zase přímo navazují na sexuální praktiky, které jsou založeny na dominanci.

Výstava byla sestavena na principu křivého zrcadla. Mužské fantazie se odrážejí v kritickém ženském pohledu a paradoxní figurou, která spojuje tyto různé kulturní perspektivy, je známá polská modelka a zároveň hrdinka nejnovějších fotografií japonského umělce.

(zdroj: webové stránky galerie)


Otvírací doba galerie:  úterý - sobota, 12:00-18:00

Kontakt: http://rastergallery.com/ | info@rastergallery.com