Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

Novinky

Galerie
Videa

Galerie

Videa

Video placehodler

Anna Maślanka je bohemistkou a autorkou blogu „Literackie skarby świata całego“ (Literární poklady celého světa). Zvítězila v polské edici soutěže pro mladé překladatele, organizované Českým centrem.

Cena Susanny Roth je soutěží zaměřující se na začínající překladatele literatury. Je organizována Českými centry a Českým literárním centrem. Účastníci z deseti zemí musejí přeložit část předem vybraného díla. Porota složená ze specialistů zabývajících se literárním překladem vybírá jednoho vítěze z každé země.

Letos se soutěže zúčastnilo 24 mladých polských překladatelů. Porota ve složení: prof. Joanna Goszczyńska a překladatelky z češtiny Dorota Dobrew, Julia Różewicz a Olga Czernikow uznala jako nejlepší práci právě překlad Anny Maślanki. Porota ocenila také druhé místo, to obsadila Joanna Wójtowicz. Vyznamenaly se i další tři práce, jejich autorkami jsou Dominika Muszyńska, Monika Grzelak a Kamila Gąska.

Cenou pro vítězku je účast na mezinárodním bohemistickém semináři, organizovaném v Praze a Českých Budějovicích v červenci tohoto roku. Semináře se zúčastní vítězové z ostatních zemí a významní hosté: bohemisti, autoři, překladatelé a zástupci vydavatelství.

Všem vítězkám srdečně gratulujeme a přejeme jim mnoho úspěchů na jejich překladatelské cestě!