Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

Novinky

Galerie
Videa

Galerie

Videa

Video placehodler

Výstava šesti polských umělců inspirovaných tvorbou českých surrealistů (Toyen, Jindřich Štýrský, Karel Teige ad.) a také francouzským surrealismem bude zahájena 22. 11. 2016 ve varšavském Salonu DS. Vystavující: Karolina Breguła, Grzegorz Kozera, Jan Mioduszewski, Marta Paciejewska, Iza Rogucka, Zo (Zofia Cielątkowska).

Nedílnou součástí projektu bude několikadenní studijní cesta umělců do Prahy, kde se budou věnovat pátrání po dalších avantgardních inspiracích. Během pobytu se tvůrci setkají  s odborníky a seznámí se s originály českých surrealistů v Národní galerii v Praze. Vyvrcholením projektu bude výstava v Miejscu Projektów Zachęty ve Varšavě v roce 2017.

Magnetická kola nebudou kronikářskou výstavou na téma surrealismu, ale pobídkou k volné inspiraci tímto fenoménem. Díky  umělcům, kteří se věnují různým oborům, se na výstavě setkáme s malbou, koláží, fotografií, videem nebo performancí. Vystavené práce budou nejen korespondovat s tradičními předpoklady objevujícími se v surrealistické tvorbě, ale hlavně jejich současnému rozvíjení.

Výstavy bude zahájena 22. 11. 2016 v Salonu DS, Alej Krakowska 206, Varšava