Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

Aktualności

Galeria
wideo

Galeria

wideo

Video placehodler

W najbliższym czasie zostanie ogłoszony termin składania wniosków o dofinansowanie projektów międzynarodowych w ramach Forum Polsko-Czeskiego.

Forum Polsko-Czeskie zostało powołane w 2008 roku na mocy Memorandum of Understanding ministrów spraw zagranicznych Polski i Czech. Ta wyjątkowa platforma nawiązuje do tradycji współpracy Solidarności Polsko-Czesko-Słowackiej. Wspiera oddolne inicjatywy w obszarze społeczeństwa obywatelskiego, przyczyniając się do nawiązywania relacji międzyludzkich oraz rozwoju stosunków dobrosąsiedzkich.

 

Nadrzędnym celem Forum jest utrwalanie pozytywnych wizerunków społecznych, przełamywanie negatywnych stereotypów we wzajemnym postrzeganiu, budowanie sympatii i trwałego zaufania między narodami polskim a czeskim. Powołanie i dotychczasowa działalność Forum świadczą o wyjątkowym znaczeniu współpracy polsko-czeskiej, zarówno w wymiarze sąsiedzkim, transgranicznym jak międzypaństwowym.

 

W ramach Forum w każdym z krajów funkcjonuje instytucja Rady Programowej. Rady są powoływane przez ministrów spraw zagranicznych jako ciała doradcze. Gromadzą przedstawicieli rozmaitych dziedzin życia publicznego, ekspertów z wieloletnim doświadczeniem. Osoby te na co dzień aktywnie działają na rzecz dobrych relacji między naszymi krajami. Wśród nich są również członkowie Solidarności Polsko-Czesko-Słowackiej.

 

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie MZS