Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

Aktualności

Galeria
wideo

Galeria

wideo

Video placehodler

 

Informacje podsumowujące, dotyczące programu oraz działań związanych z obchodami rocznic dostępne są na stronach Wspólne stulecie, který byl zřízen agenturou CzechTourism.

W roku bieżącym Czeskie Centra skupią się na wzmacnianiu wizerunku Republiki Czeskiej za pośrednictwem projektów związanych z obchodami rocznicy powstania państwa. Z tej okazji w ciągu roku odbędzie się szereg imprez. Kluczowymi wydarzeniami będą projekty organizowane przez Czeskie Centra przy wsparciu Ministerstwa Spraw Zagranicznych RCz.Temat „rocznica“ podzielono na pięć linii tematycznych, które zawierają kluczowe cezury historii współczesnej. Każda linia będzie się składała z kilkunastu konkretnych projektów literackich, filmowych i plastycznych. Jednym z nich jest wystawa CzechImage, która powstała przy współpracy z Wydziałem Wzornictwa i Sztuki Ladislava Sutnara Zachodnioczeskiego Uniwersytetu w Pilznie. W Galeriach Czeskich Centrów można ją oglądać od 25. stycznia 2018 do 15. marca 2018.

ZAKRES PROGRAMOWY CZESKICH CENTRÓW SKUPIA SIĘ NA ROCZNICACH

W roku bieżącym Republika Czeska przypomina sobie  ważne rocznice, zarówno w kraju jak i poza granicami. O propagowanie znaczenia czeskich cezur historycznych w świecie dbają także Czeskie Centra. W roku 2018 zamierzają one prezentować czeską historię z różnych punktów widzenia za pośrednictwem projektów upamiętniających rocznicę stulecia historii Czech oraz wydarzenia związane z rokiem 1968. Oferta programu składa się z pięciu kręgów tematycznych stworzonych wokół następujących tematów: Czechosłowacka państwowość, Praska Wiosna, Dziedzictwo języka czeskiego i literatury, Czech Innovation Expo i CzechImage.W ramach wspomnianych kręgów zostanie zrealizowanych kilkanaście projektów z dziedziny filmu, literatury, wzornictwa i sztuk plastycznych. W realizacji współuczestniczył szereg  znanych osobistości, specjalistów oraz instytucji.

ZAKRES TEMATYCZNY

Zachodnioczeskiego Uniwersytetu w Pilznie. Studenci opracowali swoje własne spojrzenie na czeską historię, tożsamość i postrzeganie Republiki Czeskiej przez młode pokolenie. Wystawa prezentuje plakaty 38 studentów, przy czym każdy z nich wizualnie odpowiedział na pytanie: Jak postrzegamy sami siebie i jak nas postrzegają cudzoziemcy? Z czego jesteśmy dumni, co nas charakteryzuje? W ramach programów towarzyszących będą się odbywały dyskusje oraz wykłady na temat czeskiej tożsamości.

Więcej informacji o projekcie >>> 

Temat Czechosłowacka państwowość  przedstawia ważne momenty niepodległego państwa czechosłowackiego w kontekście historii powszechnej XX wieku. Wykorzystuje do tego również zabawne, atrakcyjne formy, na przykład poprzez wystawę zabawek dziecięcych z przeszłości. Organizatorzy spodziewają się, że właśnie wystawa MiniWonders wczoraj i dziś będzie jednym z najbardziej atrakcyjnych wydarzeń a to pomimo tego, że główną grupą odbiorców będą najmniejsi widzowie. Czeskie wzornictwo cieszy się w świecie coraz większym powodzeniem. Stulecie czeskiego wzornictwa na ziemiach czeskich ma być kolejnym ważnym punktem projektu.

Więcej informacji o projekcie >>>

Praska Wiosna / 1968 przedstwia polityczny kontekst odwilży w Czechosłowacji w latach 60-tych oraz późniejszą sowiecką okupację, niemniej  skupia się także na różnorodności życia kulturalnego w okresie tego społecznego przebudzenia. Praska Wiosna oraz wystawa panelowa Jan Palach przedstawi historyczne wydarzenia, jakie miały miejsce przed rokiem 1968. Wystawa Czeskie wzornictwo w latach 1958 – 1968 należy do najciekawszych tematów, przedstawiając w „stylu brukselskim“ czechosłowacki design, zaś filmy przybliżą sposób, w jaki społeczeństwo i filmowcy przeżyli komunizm oraz okres odwilży.

Natomiast wystawa o dziełach teatralnych Václava Havla pokaże znaczenie tego czeskiego dramatopisarza dla światowej sceny teatralnej.

Więcej informacji o projekcie >>>

Dziedzictwo języka czeskiego i literatury uwzględania obecną działalności całej sieci Czeskich Centrów, w tym między innymi międzynarodowy konkurs tłumaczeniowy Nagrody Susanny Roth, który kładzie akcent na czeską prozę.  Temat prezentuje nowe możliwości propagowania i prezentacji czeskiej literatury i języka na przykładzie wystawy, której tematem jest historia czeskiego komiksu, kultura książki i typografia poprzez optykę konkursu Najpiękniejsza czeska książka roku czy wybór współczesnej ilustracji książki dziecięcej. Uzupełniającą częścią jest pasmo filmów.

Więcej informacji o projekcie >>>

Projekt Czech Innovation Expo to kolejna, premierowa część składowa oficjalnego programu świętującego 100 rocznicę państwa. Wykorzystuje najnowsze  technologie wirtualne do prezentacji sukcesów czeskiej nauki, badań, innowacji i marek oraz interaktywną wielowarstwową mapę innowacyjną Republiki Czeskiej i prezentację produktów innowacyjnych.

Więcej informacji o projekcie >>>

Obok projektów dotyczących obchodów stulecia państwa Czeskie Centra zagraniczne przygotowują także samodzielne programy bezpośrednio w miastach działania,  ale czasami także poza tymi miastami, w regionach zarówno  bliższych jak i dalszych. Rokrocznie odbywa się ponad 2300 imprez promujących Republikę Czeską w świecie.

Więcej informacji dostępne n w informacji prasowej o rocznicach.