Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

Aktualności

Galeria
wideo

Galeria

wideo

Video placehodler

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do zapoznania się ze zmianami dotyczącymi tegorocznej edycji Certyfikowanego egzaminu potwierdzającego znajomość języka czeskiego.

Certyfikowany egzamin z języka czeskiego odbędzie się 25.09.2012 i 26.09.2012 w Instytucie Slawistyki Zachodniej i Południowe. Egzamin organizowany jest wspólnie z Uniwersytetem Karola w Pradze – Ústav jazykové a odborné přípravy. Egzamin można zdawać na poziomach od A1 do C1. Egzaminy na poziomie A1, A2, C1 odbędą się 25.09.2012, na poziomie B1 i B2 26.09.2012. Koszt egzaminu 550 zł. Po pomyślnie zdanym egzaminie wydawany jest certyfikat potwierdzający znajomość języka na odpowiednim poziomie kompetencji. Zgłoszenia na egzamin należy wysyłać za pośrednictwem strony http://ujop.cuni.cz/cce.  W sprawie płatności prosimy zgłaszać się do p. Katarzyny Karwowskiej: slavist@uw.edu.pl , tel (+ 48 22) 552 05 46, 552 03 11