Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

Aktualności

Galeria
wideo

Galeria

wideo

Video placehodler

Instytutu Literatury Czeskiej Akademii Nauk zaprasza do udziału w 7. edycji stypendium dla zagranicznych badaczy, tzw. Stypendium bohemistycznego.

Wizyta studyjna zwykle trwa 1 miesiąc. Stypendium jest przeznaczone dla naukowców z zagranicy, którzy zajmują się tematyką czeskiej literatury, życiem literackim oraz kulturą na ziemiach czeskich, w tym również teorią literatury. Wnioski można składać do 27 stycznia 2012 (w czeskiej wersji językowej).

Więcej informacji: www.ucl.cas.cz/images/stories/pdf/Boh_Stip_2012.pdf