Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

Aktualności

Galeria
wideo

Galeria

wideo

Video placehodler

Katedra UNESCO do Badań nad Przekładem i Komunikacją Międzykulturową zaprasza na podyplomowe studia. Od roku 2012/2013 również języki czeski i słowacki!

Wymagana jest biegła czynna znajomość jednego języka obcego. Wykłady będą się odbywać po polsku. Studia potrwają 2 semestry. Rejestracja na stronie www.erk.uj.edu.pl będzie otwarta w dniach 16 – 28 sierpnia 2012. Egzamin wstępny rozpocznie się 31 sierpnia 2012.

Po zdanych egzaminach końcowych słuchacze uzyskają świadectwa ukończenia studiów podyplomowych upoważniające do ubiegania się o tytuł tłumacza przysięgłego oraz o zatrudnienie w agendach Unii Europejskiej. Katedra dopuszcza możliwość ubiegania się o stypendium przyznawane przez Parlament Europejski, informacje na stronie: http://scic.ec.europa.eu/europa/jcms/c_6344/dg-interpretation-bursaries   

Więcej informacji: http://www.unesco.uj.edu.pl