Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

About us in Media

Jasanský a Polák: výstava Kostely, kostely

Wystawa Kościoły, kościoły gościła w Tarnowie w maju i czerwcu 2015. 26.6.2015 informację o wystawie zamieściły czeskie Lidové noviny.