Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

About us in Media

Czeski akcent na Festiwalu T-Mobile Nowe Horyzonty

Organizowane po raz czwarty Sunday in the Country (i współkoordynowane przez Czeskie Centrum) to kameralne spotkanie kilkunastu dziennikarzy europejskich w domu pod Wrocławiem, którzy integrują się i dyskutują o zawodzie krytyka pod okiem eksperta z Europejskiej Akademii Filmowej. Na Festiwalu odbyło się także profesjonalne, branżowe spotkanie dla młodych producentów Studio Nowe Horyzonty, Czechy reprezentował na nim Michal Krečmár.

Artykuł w czeskim dzienniku Lídové noviny