Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

Aktualności

Galeria
wideo

Galeria

wideo

Video placehodler

W najnowszym numerze WYSPA Kwartalnik Literacki (4/17) możemy znaleźć wiersze Natálii Paterovej w tłumaczeniu Olgi Słowik.

 

W posiadanie kwartalnika można wejść TUTAJ.


Informacje o autorce
Ur. w 1991 roku w Hlu­či­nie (koło Ostra­wy), po­et­ka, stu­dent­ka fi­lo­lo­gii cze­skiej w Uni­wer­sy­te­cie im. Pa­lac­ke­ho w Oło­muń­cu, au­tor­ka de­biu­tanc­kie­go tomu Uvnitř kosti duha (Wewnątrz kości tęcza), wy­da­nej w ostraw­skim Wy­daw­nic­twie Pro­tim­luv (2013). Pu­bli­ko­wa­la m. in. w cza­so­pi­smach: Tvar, We­les, Psí víno. Miesz­ka w Hlu­či­nie.