Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

Aktualności

Galeria
wideo

Galeria

wideo

Video placehodler

W dniach 7 – 8.10.2017 odbędzie się w Warszawie, w Instytucie Slawistyki Zachodniej i Południowej, egzamin certyfikacyjny z języka czeskiego. Organizatorem egzaminu jest Uniwersytet Karola w Pradze, Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej UW i Czeskie Centrum w Warszawie.

Zainteresowani mogą się rejestrować na egzamin na stronie http://ujop.cuni.cz/zkouska/certifikovana-zkouska-z-cestiny-pro-cizince-cce?from=9#cce-staty. Tam też zamieszczone są szczegółowe informacje o formacie egzaminów na poszczególnych poziomach.

W sprawie opłaty za egzamin (w wysokości 550 zł) prosimy o kontakt z p. Katarzyną Karwowską pod adresem slavist@uw.edu.pl, tel. (+ 48) 22 552 05 46, 22 552 03 11