Česká centra, Czech Centres

Česká centra / Czech centres - logo

Program

Aktualności

Galeria
wideo

Galeria

wideo

Video placehodler

Czeskie Centrum oraz sekcja literatury czeskiego Instytutu Teatralnego ogłaszają drugi rocznik międzynarodowego konkursu tłumaczeniowego imienia szwajcarskiej bohemistki Susanny Roth (1950-1997). Termin zgłoszeń: 31 stycznia 2016.

Konkurs skierowany jest do tłumaczy w wieku do 40 lat, którzy nigdy nie opublikowali swojego książkowego tłumaczenia. W konkursie nie mogą być uwzględnione prace, które tłumacz opublikuje lub upubliczni przed rozstrzygnięciem konkursu.

W konkursie przyznana zostanie jedna nagroda, której udzieli specjalnie powołana komisja konkursowa, składająca się z tłumaczy z języka czeskiego, aktywnie zajmujących się tłumaczeniem literatury.

Poza nagrodą główną przyznana zostanie także nagroda specjalna od wydawnictwa Książkowe Klimaty. Nagrodą będzie możliwość opublikowania tłumaczenia powieści konkursowej w wydawnictwie Książkowe Klimaty. Nagroda specjalna może zostać przyznana wyróżniającemu się przekładowi i nie musi pokrywać się z pierwsza nagrodą w konkursie.

Specjalna komisja, składająca się z przedstawicieli czeskich instytucji kultury, wybrała do tegorocznej edycji konkursu fragment z debiutu powieściowego Anny Bolavej (*1981) Do tmy (Odeon, 2015).

Tekst konkursowy można uzyskać, zgłaszając chęć udziału w konkursie pod adresem mailowym: radwan@czech.cz.

Nagrodą w konkursie jest kilkudniowy pobyt w Pradze na międzynarodowym seminarium bohemistycznym, połączonym z warsztatami tłumaczeniowymi.

Tłumaczenie tekstu konkursowego należy przesłać w formacie doc lub pdf na adres: radwan@czech.cz. Razem z tłumaczeniem należy wysłać skan dowodu osobistego tłumacza (strona ze zdjęciem), dane kontaktowe (telefon, email, adres korespondencyjny), oświadczenie o prawdziwości podanych danych oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby konkursu.

Teksty przekazane zostaną do oceny komisji anonimowo, każdy z uczestników proszony jest o wskazanie pseudonimu konkursowego, którym oznaczone zostanie jego tłumaczenie. Pseudonim prosimy umieścić w nagłówku przesyłanego tekstu. W tytule wiadomości mailowej prosimy wpisać: KONKURS TŁUMACZENIOWY ZGŁOSZENIE

Termin nadsyłania tłumaczeń: 31 stycznia 2016

Termin ogłoszenia wyników: 31 marca 2016

Termin pobytu w Czechach (dla zwycięzcy): lipiec 2016

Uczestnicy zostaną poinformowani o wynikach konkursu drogą mailową.